Acantholycosa norvegica - slíďák ostnonohý

19. 7. 2011 vytvořil Ondřej Machač

Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872) – slíďák ostnonohý

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: VU

 

Popis: Délka těla 6–9 mm (hlavohruď 4–4,5 mm). Celé tělo je tmavě šedohnědě zbarveno se světlými kontrastními šedými skvrnami. Nohy jsou dlouhé, proužkované s výraznými trny. Samci jsou zbarveni kontrastněji než samice.

 

Možná záměna: Záměna je možná s naším druhým druhem z rodu Acantholyosa slíďákem dřevomilným (A. lignaria). Oba druhy jsou si podobné a je třeba porovnat kopulační orgány. Rozlišit se dají však podle ekologických nároků. Zatímco druh A. norvegica je striktně vázán na suťová pole, Alignaria obývá mýtiny a okraje horských lesů.

 

Rozšíření: Palearktický druh - severní a střední Evropa a sever Asie.

 

V ČR vzácný druh zejména v horských oblastech. Výskyt je znám např. ze Šumavy, Krkonoš, Orlických hor a Jeseníků. Ojediněle se vyskytuje i v nižších polohách na sutích např. České Středohoří. V ČR se vyskytuje poddruh A. norvegica sudetica.

 

Biologie a ekologie: Tento slíďák je vázán na suťové pole nebo kamenité svahy horských poloh. Za slunečného počasí hbitě pobíhá po kamenech, kde loví kořist. Při vyrušení se rychle ukrývá mezi kameny. V letních měsících samice nosí na zadečku modravý kokon, který je připředený ke snovacím bradavkám. S dospělci se setkáme od června do konce července. 

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.