Acantholycosa norvegica - slíďák ostnonohý

19. 7. 2011 vytvořil Ondřej Machač

Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872) – slíďák ostnonohý

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: VU

 

Popis: Délka těla 6–9 mm (hlavohruď 3,5–4,5 mm). Celé tělo je tmavě šedohnědě zbarveno se světlými kontrastními šedými skvrnami. Nohy jsou dlouhé, tmavě proužkované s výraznými trny. Samci jsou zbarveni kontrastněji než samice.

 

Možná záměna: Záměna je možná s naším druhým druhem z rodu Acantholyosa slíďákem dřevomilným (A. lignaria). Oba druhy jsou si podobné a je třeba porovnat kopulační orgány. Rozlišit se dají však podle ekologických nároků. Zatímco druh A. norvegica je striktně vázán na suťová pole, Alignaria obývá mýtiny a okraje horských lesů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, rozšířen v severní a střední Evropě a na severu Asie.

 

V ČR vzácný druh, zejména v horských oblastech. Výskyt je znám např. ze Šumavy, Krkonoš, Lužických hor a Jeseníků. Ojediněle se vyskytuje i v nižších polohách na sutích např. České Středohoří. V ČR se vyskytuje poddruh A. norvegica sudetica. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento slíďák je vázán na suťové pole nebo kamenité svahy horských poloh. Na vhodných lokalitách může být početný. Za slunečného počasí hbitě pobíhá po kamenech, kde loví kořist. Při vyrušení se rychle ukrývá mezi kameny. V letních měsících samice nosí na zadečku modravý kokon, který je připředený ke snovacím bradavkám. S dospělci se setkáme zejména od června do konce července. 

 

 

Literatura:

 

Buchar J. (1966): Bemerkungen zu den verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den mitteleuropäischen Populationen der Art Acantholycosa norvegica (Thorell) (Araneae: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 1966: 1–8.

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.