Zygaena carniolica - vřetenuška ligrusová

16. 8. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Zygaena carniolica (Scopoli, 1763) – vřetenuška ligrusová

Čeleď: Zygaenidae – vřetenuškovití

Status: nehojný druh

 

Popis: Délka těla 15–18mm, rozpětí křídel 22–30 mm. Hlava černá, tykadla jsou kyjovitá. Hruď je černá, vpředu s dvěma bílými linkami. Zadeček oválně protáhlý, černý, někdy s černým páskem. Přední křídla černá s šesti červenými skvrnami, které jsou bíle až žlutavě lemovány. Zadní křídla červená s černým lemem. Nohy jsou černé se žlutavým tomentem. Housenka je okolo 15 mm dlouhá, zavalitá, světle zelená s řadou tmavých a žlutých skvrn.

 

Možná záměna: V ČR nezaměnitelný druh vřetenušky.

 

Rozšíření: Palearktický druh – téměř celá Evropa s výjimkou Skandinávie a Britských ostrovů, Střední Asie.

 

V ČR roztroušeně v teplejších oblastech, zejména na jihu Moravy a ve středních Čechách.

 

Biologie a ekologie: Vřetenuška ligrusová obývá různé výslunné biotopy, jako jsou stepi, lesostepi, suché louky, stráně, vřesoviště, pastviny, druhotně také lomy a pískovny. Dospělci mají denní aktivitu a létají od května do srpna. Na vhodných lokalitách se může někdy vyskytovat masově, zvláště při líhnutí, kdy se imaga shlukují na vegetaci. Housenky žijí na různých bobovitých rostlinách, nejčastěji na vičenci ligrusu (Onobrychis viciifolia) a štírovnících (Lotus sp.). Líhnou se od srpna, přezimují a kuklí se na jaře. Kukla je ukryta ve žlutavém zámotku na stonku různých bylin.

 

 

Literatura:


Macek J., Laštůvka Z., Beneš J. & Traxler L. (2016): Denní motýli, Motýli a housenky střední Evropy IV.