Zodarion germanicum - mravčík obecný

13. 12. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) – mravčík obecný

Čeleď: Zodariidae – mravčíkovití

Status: nehojný druh

 

Popis: Délka těla 3–5 mm (hlavohruď 1,5–2,5 mm). Hlavohruď je matně hnědočerná. Oči jsou charakteristicky uspořádány ve třech dozadu se zužujících řadách. Zadeček je oválný, hnědočerný s nafialovělým leskem, spodní strana zadečku je světlá. Snovací bradavky jsou na společném výběžku. Nohy jsou světle hnědé s tmavšími stehny a jsou velmi štíhlé. Vzhledem a pohyby připomíná mravence.

 

Možná záměna: Od ostatních našich mravčíků (v ČR 4 druhy) se liší tmavým zbarvením hlavohrudi a kopulačními orgány. Je to náš největší mravčík.

 

Rozšíření: Evropský druh, střední a jihovýchodní Evropa. Jedná se o jediného našeho původního mravčíka, zbylé druhy se k nám rozšířili později.

 

V ČR nehojný druh, avšak roztroušeně po celém území. Zejména v teplejších oblastech a nížinách je místy hojný. Občas vystupuje i do vyšších poloh (např. Brdy, Ještěd). Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Mravčík obecný obývá různé suché biotopy, jako jsou světlé lesy (zejména doubravy, dubohabřiny a reliktní bory) a jejich okraje, lesostepi, vřesoviště a skalní sutě. Žije na zemi pod kameny a listím, kde si buduje typické pavučinové komůrky ve tvaru "iglů" z drobných kamínků, ve kterých samice pečují o kokon a dochází v nich také ke svlékání. Nestaví si sítě a svou kořist aktivně loví. Živí se mravenci, které ochromí kousnutím do nohy, poté odběhne a na kořist zaútočí znovu až začne působit jed. Loví větší druhy mravenců, zejména rodu Formica. Aktivní je za dne. S dospělci se setkáme zejména od května do srpna.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.

 

Pekár S., Toft S., Hrušková M. & Mayntz D. (2008): Dietary and prey-capture adaptations by which Zodarion germanicum, an ant-eating spider (Araneae: Zodariidae), specialises on the Formicinae. Naturwissenschaften 95: 233–239.