Zelotes subterraneus - skálovka zemní

27. 7. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) – skálovka zemní

Čeleď: Gnaphosidae – skálovkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 5–9 mm (hlavohruď 1,8–3 mm). Hlavohruď je černá. Zadeček je oválný, lehce zploštělý, matně černý, bez kresby. Samci mají v přední části zadečku nevýrazné skutum (chitinová destička). Makadla jsou jednobarevně černá. Nohy jsou černé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Zelotes (v ČR 15 druhů), většina druhů je jednobarevně černá a na první pohled stejná, takže je spolehlivé určení jen podle kopulačních orgánů. Pomocným vodítkem při určení může být také velikost a ekologie druhu. Podobný je také rod Drassyllus, který má obvykle lesklejší hlavohruď a světlejší (červenavé) tarzy chodidel. Zaměnit ji můžeme také s mladými jedinci černých druhů rodu Gnaphosa, kteří však mají robustnější stavbu těla a širší hlavohruď. V dospělosti jsou výrazně větší.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen po celé Evropě, Střední Asii a také v severní Africe.

 

V ČR hojný druh po celém území, od nížin do hor. Patří mezi naše nejběžnější druhy z rodu Zelotes. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Skálovka zemní obývá různé typy biotopů, jako jsou světlé listnaté a smíšené lesy, suťové lesy, okraje lesů, ale i na sušších loukách, vřesovištích, rašeliništích nebo v lomech či zahradách. Žije na zemi pod kameny, kusy dřeva a v listovém opadu. Samice pečuje o bělavě růžový okrouhlý plochý kokon, který připřádá obvykle ke spodní straně kamene. S dospělci se setkáme od března do října.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.