Zelotes petrensis - skálovka otazníková

29. 4. 2023 vytvořil Ondřej Machač

Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) – skálovka otazníková

Čeleď: Gnaphosidae – skálovkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 5–9 mm (hlavohruď 2–2,5 mm). Celé tělo, makadla a nohy (chodidla mírně světlejší) jsou uhlově matně černé, zadeček je matně černý. Zadeček je oválný, mírně zploštělý. Zbarvení obou pohlaví i mladých jedinců je stejné.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími tmavými zástupci rodu Zelotes (v ČR 16 druhů), spolehlivé určení je možné pouze podle charakteristických kopulačních orgánů. České jméno „otazníková“ dostala tato skálovka podle tvaru samičí epigyny, která připomíná dva proti sobě postavené otazníky.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy, v Turecku, na Kavkaze a ve Střední Asii.

 

V ČR poměrně hojný druh, zejména v teplejších oblastech. Na suchých kamenitých lokalitách v teplých oblastech patří často mezi nejpočetnější skálovky. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Skálovka otazníková obývá různé xerotermní biotopy, zejména skalní stepi, stráně a suché trávníky, písčiny a vřesoviště, méně často také na okrajích suťových a světlých lesů (zvláště doubrav). Žije na zemi pod kameny, ve stařině a v trsech trav. Aktivní je zejména v noci. Plochý miskovitý kokon růžové barvy samice připřádá nejčastěji na spodní stranu kamenů a hlídá ho. S dospělci se setkáme zejména od března do října.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.