Zelotes longipes - skálovka dlouhonohá

7. 7. 2022 vytvořil Ondřej Machač

Zelotes longipes (L. Koch, 1866) – skálovka dlouhonohá

Čeleď: Gnaphosidae – skálovkovití

Status: nehojný druh

 

Popis: Délka těla 4–8 mm (hlavohruď 1,8–2,2 mm). Celé tělo, makadla a nohy jsou uhlově matně černé. Zbarvení obou pohlaví je stejné. Holeně a chodidla s dlouhými trny. Na vnitřní straně stehna prvního páru je nevýrazná světlejší skvrna.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími tmavými zástupci rodu Zelotes (v ČR 15 druhů), spolehlivé určení je možné pouze podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy, v Turecku, na Kavkaze, Střední Asii, v Číně, Mongolsku a na Korejském poloostrově.

 

V ČR nehojný druh, ale roztroušeně po celém území, zejména v teplejších oblastech a nížinách. Hojněji na jihu Moravy a ve středních Čechách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Skálovka dlouhonohá obývá různé xerotermní biotopy, zejména skalní stepi, suché kamenité stráně a trávníky, písčiny a vřesoviště. Druhotně také v lomech a pískovnách. Jinde v Evropě také na slaniskách a na mořském pobřeží. Žije na zemi pod kameny, ve stařině a v listovém opadu, kde si dělá řídké pavučinové zámotky, ve kterých se ukrývá. Aktivní je zejména v noci. Plochý miskovitý kokon růžovobílé barvy samice připřádá nejčastěji na spodní stranu kamenů. S dospělci se setkáme zejména od dubna do října.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.