Zelotes electus - skálovka dvoubarvá

7. 11. 2021 vytvořil Ondřej Machač

Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) – skálovka dvoubarvá

Čeleď: Gnaphosidae – skálovkovití

Status: nehojný druh

 

Popis: Jeden z menších druhů rodu Zelotes, délka těla 3,5–5,5 mm (hlavohruď 1,5–1,8 mm). Hlavohruď je oranžová až hnědočervená s tenkým tmavým lemem. Zadeček je oválný, mírně zploštělý, šedočerný, v přední části s odstávajícími chloupky. Kyčle, stehna a někdy i část holeně jsou oranžové až hnědočervené s tmavými klouby, zbytek nohy tmavý. Zbarvení obou pohlaví je stejné.

 

Možná záměna: Záměna je možná s velmi podobnou a vzácnější skálovkou oranžovou (Zelotes aurantiacus), která byla popsána z jihu Moravy. Někdy obývají i stejné biotopy, jako např. na lesostepích v Českém krasu. Skálovka oranžová nemá tak výraznou tmavou linku na okraji hlavohrudi, spolehlivé určení je však podle kopulačních orgánů. Od ostatních našich skálovek rodu Zelotes se liší oranžovou hlavohrudí a dvoubarevnými nohami.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy, v Turecku, na Kavkaze, v jižní části Sibiře a Střední Asii.

 

V ČR nehojný druh, ale roztroušeně po celém území, zejména v teplejších oblastech a nížinách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Skálovka dvoubarvá obývá různé xerotermní biotopy, zejména lesostepi, stepní trávníky, světlé suché lesy (hlavně bory a doubravy), písčiny a vřesoviště. Vzácněji i na jiných osluněných biotopech, jinde v Evropě, také na slaniskách a na mořském pobřeží. Žije na zemi pod kameny, ve stařině a v listovém opadu. Aktivní je v noci. S dospělci se setkáme zejména od dubna do srpna.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.