Xysticus striatipes - běžník vřesovištní

29. 6. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Xysticus striatipes L.Koch, 1870 – běžník vřesovištní

Čeleď: Thomisidae – běžníkovití

Status: vzácný druh

 

Popis: Délka těla 8–10 mm (hlavohruď 2,7–3,5 mm). Tělo je poměrně robustní a zploštělé. Zbarvení je hnědavé až šedohnědé. Středem hlavohrudi se táhne široký světlý pruh. Zadeček je oválný, vždy delší než širší s nevýraznou světlou kresbou. Zbarvení samců je zpravidla tmavší než samic. Nohy jsou robustní světle hnědé s podélnými tmavými pruhy.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými druhy běžníků z rodu Xysticus. Přesné určení je podle tvaru kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh - Evropa a Asie až po Čínu.

 

V ČR poměrně vzácný druh, jen lokálně hojnější (jih Moravy a Střední Čechy). Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento běžník obývá přirozené xerotermní biotopy - stepi, lesostepi suché stráně, písčiny a vřesoviště. Pohybuje se zejména na zemi mezi trsy trav, kameny a nižší vegetací. V letních měsících samice hlídají bílý čočkovitý kokon pod kameny nebo mezi listy nižší vegetace.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.