Xysticus robustus - běžník velký

2. 9. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Xysticus robustus (Hahn, 1832) – běžník velký

Čeleď: Thomisidae – běžníkovití

Status: vzácný druh

 

Popis: Velký běžník, o velikosti 7–12 mm (hlavohruď 3,5–3,8 mm). Hlavohruď je široká, u samců černá, u samic hnědá až šedá. Zadeček je mírně zploštělý, tmavě hnědošedě zbarven, někdy s náznakem světlejších skvrnek. Samci mají zadeček jednobarevně šedě-černě zbarvený. Mohutné nohy jsou tmavé. Běžník velký je naším největším běžníkem.

 

Možná záměna: Pro svou velikost a tmavé zbarvení je záměna možná snad jen s běžníkem hnědým (X. acerbus). Mladé jedince může nezkušený pozorovatel zaměnit s ostatními druhy rodu Xysticus.

 

Rozšíření: Palearktický druh - Evropa a Asie (v Asii zasahuje na Blízký Východ až po Afganistán).

 

V ČR vzácný druh, lokálně hojný jen na některých lokalitách. U nás např. Pouzdřany, Pálava, v Čechách Křivoklátsko, České Středohoří ad. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tohoto běžníka najdeme na stepních lokalitách, skalnatých stepích, lesostepích a na osluněných okrajích lesů, zvláště doubrav. Běžník velký se na rozdíl od většiny běžníků nezdržuje na vegetaci, ale loví převážně na zemi.  Můžeme ho najít i pod kameny, v hrabance nebo pod oschlými drny trav. Začátkem léta vytváří samice v hrabance nebo pod kameny plochý, bílý kokon, který zamaskuje detritem. Vývoj je zřejmě víceletý, protože přezimují mladí i dospělí jedinci.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.