Xysticus luctuosus - běžník lesní

9. 2. 2020 vytvořil Ondřej Machač

Xysticus luctuosus Blackwall, 1836 – běžník lesní

Čeleď: Thomisidae – běžníkovití

Status: nehojný druh

 

Popis: Délka těla 4–8 mm (hlavohruď 2–4 mm). Hlavohruď je u samic hnědá, skvrnitá s bílým okrajem, u samců tmavá se světlejším středovým pruhem. Zadeček je u samic hnědý s tmavšími s nevýraznou kresbou, obvykle jsou však patrné dvě tmavší příčné protáhlé skvrny ve střední části zadečku.  Samci mají zadeček tmavý se světlejšími skvrnami a světlejší přední stranu. Samci mají celkově tmavší a kontrastnější zbarvení než samice. Nohy u samic hnědé, skvrnité, u samce s tmavšími stehny a holeněmi.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Xysticus, zejména s běžníkem hnědým (X. acerbus) a vzácným běžníkem Kempelenovým (X. kempeleni). Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Holarktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky.

 

V ČR nehojný druh, roztroušeně však po celém území, od nížin až do hor. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Běžník lesní obývá různé typy světlých lesů a jejich okraje, nejčastěji ho najdeme v nižších polohách, v dubohabřinách, ale vzácněji vystupuje i do hor (u nás např. v Krkonoších až k hranici lesa). Žije na bylinné a keřové vegetaci, občas i na zemi, kde číhá na kořist. S dospělci se setkáme zejména od května do září.

 

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.