Xysticus lanio - běžník poutavý

24. 10. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Xysticus lanio C.L.Koch, 1835 – běžník poutavý

Čeleď: Thomisidae – běžníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 5–7 mm (hlavohruď 2,5–3 mm). Hlavohruď je obvykle rezavohnědá s nevýrazným světlým páskem. Zadeček je u mladých jedinců a samic hnědorezavý s nevýraznou laločnatou skvrnou. Samci mají kontrastnější zbarvení, zadeček je tmavě hnědý s dobře patrnou světlou laločnatou skvrnou. První dva páry nohou jsou u samců tmavší.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Xysticus. Přesné určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa a Asie.

 

V ČR poměrně běžný druh, roztroušeně po celém území. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento běžník žije obvykle na keřové vegetaci a na větvích stromů v různých lesních biotopech, zejména v doubravách, dubohabřinách a lužních lesích. S dospělci se setkáme zejména od dubna do července. Své české druhové jméno dostal podle zvyku samců těchto běžníků před pářením spoutat samici pavučinovými vlákny.

 


Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Miller F. (1971): Řád pavouci - Araneida. In: Daniel M. & Černý V., Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 51-316.