Xysticus kochi - běžník Kochův

13. 2. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Xysticus kochi Thorell, 1872 – běžník Kochův

Čeleď: Thomisidae – běžníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 4–8 mm (hlavohruď 2–3,5 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá s širokým světlým pruhem. Zadeček je světle hnědý, oválný, mírně zploštělý se stromkovitou kresbou, která je poměrně nevýrazná. Nohy jsou světle hnědé s výrazným skvrněním na stehnech. Zbarvení samců je tmavší a kontrastnější (viz obrázek).

 

Možná záměna: Záměna je možná s ostatními běžníky rodu Xysticus, zejména s běžníkem obecným (Xysticus cristatus). Ten je obvykle světlejší a s méně výraznými skvrnami na stehnech. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh – téměř celá Evropa a Střední Asie.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území od nížin do středních poloh. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento běžník obývá různé sušší nelesní biotopy, jako stepi, suché louky, pastviny, osluněné okraje lesů, ale najdeme ho i v lomech a pískovnách. Žije na zemi a mezi nízkou vegetací, často mezi stařinou. S dospělci se setkáme od dubna do září.  

 

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.