Xysticus cristatus - běžník obecný

13. 6. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Xysticus cristatus (Clerck, 1957) – běžník obecný

Čeleď: Thomisidae – běžníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 4–8 mm (hlavohruď 3–4 mm). Hlavohruď je obvykle tmavě hnědá se světlým středovým pruhem, který se v přední části vidlicovitě rozšiřuje. Zadeček je oválný, mírně zploštělý, hnědý s typickou světlou stromkovitou kresbou. Nohy jsou světle hnědé s tmavšími skvrnami. Samci jsou tmavší a kontrastněji zbarvení.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími druhy rodu Xysticus. Přesné určení je podle srovnání kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa a Asie.

 

V ČR hojný druh po celém území. Patří mezi naše nejběžnější běžníky rodu Xysticus. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento běžník se vyskytuje na různých nelesních biotopech, jako jsou louky, pastviny, okraje cest a lesů, ale i na polích a na plochách s ruderální vegetací. Žije mezi přízemní vegetací, ale někdy vylézá i na vrcholky trav a bylin kde číhá na kořist. S dospělci se setkáme zejména od dubna do září, ale někdy přezimují i dospělý jedinci.

 

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.