Xysticus audax - běžník keřový

19. 6. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Xysticus audax (Schrank, 1803) – běžník keřový

Čeleď: Thomisidae – běžníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 4–8 mm (hlavohruď 1,5–3 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá se světlým širokým proužkem, táhnoucím se středem. Zadeček je zploštěle okrouhlý s nevýraznou světlou stromkovitou kresbou. Zbarvení zadečku je variabilní, obvykle hnědé, často s nádechem do červenohněda s tmavými skvrnakami. Samci bývají tmavší než samice. Nohy jsou hnědě skvrnité.   

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími běžníky z rodu Xysticus, spolehlivá determinace je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh – téměř celá Evropa a Střední Asie a mírný pás Asie.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území, zvláště ve středních polohách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento běžník obývá různé lesní i nelesní biotopy, najdeme ho na okrajích listnatých i jehličnatých lesů, na vřesovištích, mýtinách, křovinatých stráních apod. Žije na bylinné a zejména keřové vegetaci, kde na listech číhá na kořist. V letních měsících samice hlídají plochý bílý kokon, obvykle na spodní straně listu. Zimuje na zemi v listovém opadu. S dospělci se setkáme od května do konce srpna.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.