Xysticus acerbus - běžník hnědý

6. 3. 2020 vytvořil Ondřej Machač

Xysticus acerbus Thorell, 1872 – běžník hnědý

Čeleď: Thomisidae – běžníkovití

Status: nehojný druh

 

Popis: Délka těla 5–10 mm (hlavohruď 2–4 mm). Hlavohruď je hnědá až šedohnědá, někdy s nevýrazným světlejším středovým pruhem. Zadeček je hnědý až hnědošedý, skvrnitý s nevýraznou kresbou. Samci mají celkově tmavší zbarvení než samice. Nohy jsou tmavě hnědé, světle skvrnité. Patří mezi naše největší běžníky rodu Xysticus.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími druhy rodu Xysticus. Od kterých se liší tmavším zbarvením nohou a hlavohrudi a nevýraznou kresbou na zadečku. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v téměř celé Evropě (chybí ve většině Skandinávie) a ve Střední Asii.

 

V ČR vzácnější druh, roztroušeně zejména v teplejších oblastech. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Běžník hnědý obývá osluněné okraje lesů a křovin, lesostepi, suché louky a stráně, vřesoviště. Žije na bylinné a keřové vegetaci, ale často i na zemi mezi vegetací, kde číhá na kořist. S dospělci se setkáme zejména od konce dubna do srpna.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.