Volucella pellucens - pestřenka prosvítavá

18. 11. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Volucella pellucens (Linnaeus, 1758) – pestřenka prosvítavá

Čeleď: Syrphidae – pestřenkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 11–15 mm. Tělo je robustní. Hlava je světle žlutá, oči hnědé, tykadla krátká s pýřitými štětinami. Štít je široký, černě zbarvený, na okrajích hnědý. Štítek hnědý až žlutohnědý. Zadeček je vejčitý a silně klenutý, zbarven leskle černě. Druhý zadečkový článek bělavě prosvítá (odtud české druhové pojmenování). Nohy jsou černé. Středem křídla se táhne tmavá příčná páska, kořen křídla je rezavý.

 

Možná záměna: Jedná se o téměř nezaměnitelný druh pestřenky, zaměnit ho můžeme snad jen s pestřenkou chlumní (Leucozona lucorum), ta je však menší, chlupatější a má hnědý štít.

 

Rozšíření: Evropa a Sibiř.

 

V ČR hojný druh po celém území, nejvíce ve středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Tato pestřenka se vyskytuje na květech a listech keřů na okrajích lesů, podél lesních cest, ale i na loukách a mýtinách. Dospělci se vyskytují od května do září. Larvy žijí v hnízdech vos a čmeláků, kde se živí mrtvými a příležitostně i živými larvami a vajíčky.

 

 

Literatura:


Javorek V. (1967): Kapesní atlas dvoukřídlého hmyzu. SPN Praha.