Viola epipsila - violka olysalá

13. 4. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Viola epipsila Ledeb. - violka olysalá

Syn.: Viola scanica Fries, Viola suecica Fries, Viola pubinervis Rehman et Woloszczak, Viola palustris var. epipsila (Ledeb.) Maxim.

Čeleď: Violaceae - violkovité

Status: A3

 

Popis: Rostliny s tenkým, plazivým oddenkem, dorůstající se až 15 cm. Listy, vyrůstající v přízemní růžici, jsou obvykle 2, vzácněji jeden či tři. Listová čepel je přibližně vejčitá, na vrcholu zašpičatělá, na okrajích mělce pilovitá, na bázi výrazně srdčitá. Spodní strana listů je vždy alespoň na žilkách, obvykle však na celé ploše zřetelně pýřitá. Řapíky jsou poměrně dlouhé, zřetelně chlupaté. Květní stopka je dlouhá, s listenci umístěnými v horní třetině. Květy jsou světle fialové, nevonné. Spodní korunní lístek je tmavě žilkovaný, postranní lístky mohou být slabě vousaté. Ostruha je tupá, tlustá, světle fialová. 

 

Možná záměna: Od velmi podobné violky bahenní (Viola palustris) ji lze odlišit především podle pýřitého rubu čepele a uložení listenců na květní stopce, dále podle většího vzrůstu, menšího počtu listů a tvaru čepele.

 

Rozšíření: Druh s boreálně-subkontinentálním euroasijským rozšířením. Roste na Islandu, ve Skandinávii, v Pobaltí a zasahuje až na střední Sibiř. Jižní hranice souvislého rozšíření probíhá Dánskem, severním Německem a Polskem. Několik izolovaných reliktních lokalit se nachází ve střední Evropě (Polsko, nebo poměrně nedávno objevená lokalita u Spišské Belé na Slovensku).

 

U nás se druh ve volné přírodě nikdy nepovedlo bezpečně prokázat. Údaje z Jeseníků, Šumavy, Třeboňska či Českomoravské vrchoviny jsou způsobeny špatným určením. Jediný sporný doklad tohoto druhu z území ČR pochází od Bruntálu, avšak i ten provázejí nejasnosti a na udávané lokalitě nebyl druh nikdy nalezen. 

 

Ekologie: Druh rostoucí na kyselých a značně podmáčených substrátech. Typickým biotopem jsou rašeliniště nebo rašelinné louky. Na Slovensku roste ve slatinné olšině svazu Caltho laetae-Alnetum glutinosae.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od května do června.