Viola canina subsp. ruppii - violka psí horská

4. 2. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Viola canina subsp. ruppii (All.) Schüb. - violka psí horská

Syn.: Viola ruppii All., Viola montana auct., Viola stricta subsp. ruppii (All.) Nyman, Viola canina subsp. stricta (Hornem.) Rouy et Fouc.

Čeleď: Violaceae - violkovité

Status: C3

 

Popis: Vytrvalá rostlina, dorůstající se zhruba 10 až 30 cm, s přímou olistěnou květonosnou lodyhou. Listy jsou světle zelené s protáhle trojúhelníkovitou až vejčitě kopinatou čepelí, čepel spodních listů může být širší, s mělce srdčitou bází. Palisty jsou poměrně dlouhé (až 2 cm), úzce kopinaté, oddáleně hrubě zubaté, u spodních a středních listů do poloviny řapíku, listů vrchních výrazně přesahující polovinu řapíku. Korunní lístky oboustranně světle modré. Ostruha je tupá, bílá až žlutozelená.

 

Možná záměna: S nominátním poddruhem violky psí (Viola canina subsp. canina), od níž se liší především přímým vzrůstem a velikostí palistů. Vzácněji se můžeme setkat se záměnou s violkou nízkou (Viola pumila) nebo violkou slatinnou (Viola stagnina). Oba jmenované druhy se liší tvarem listů, delšími řapíky i ekologií.

 

Rozšíření: Celkové rozšíření není kvůli taxonomickým nejasnostem (viz. taxonomická poznámka) dobře známo. Violka psí horská roste v přibližně v boreálně-subarktickém areálu (Island, Skandinávie, Pobaltí, střední Sibiř) s přesahem do střední a jihovýchodní Evropy (Polsko, Německo, ČR, Slovensko, Alpy, Dinardy).

 

V ČR má tento poddruh violky psí těžiště rozšíření především v chladnějším mezofytiku, na příhodných místech sestupuje do termofytika (především na střední a jihovýchodní Moravě), nebo naopak vystupuje do oreofytika (Šumava, Hrubý Jeseník, Žďárské vrchy, Orlické hory). Chybí v převážné většině severních, středních a západních Čech.

 

Ekologie: Violka psí horská roste na vlhčích pastvinách, mezofilních paloučcích, na okrajích lesů, v křovinách či na vlhčích pasekách, na hlinitých, úživných půdách.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od května do června.

 

Taxonomická poznámka: Poddruh s poměrně nejasným taxonomickým vztahem k nominátnímu poddruhu. Někteří autoři hodnotí violku psí horskou jako samostatný druh, jiní ji naopak srážejí pouze na úroveň variety.