Villa hottentotta - dlouhososka

5. 5. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Villa hottentotta (Linneaus, 1758) – dlouhososka

Čeleď: Bombyliidae – dlouhososkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 12-15 mm. Tělo je mírně zploštělé. Hlava je žlutohnědá, oči velké hnědé, tykadla krátká s pýřitými štětinami. Sosák je zakrnělý. Štít je zhruba stejně široký jako dlouhý, hustě ochlupen. Zadeček je široký, hustě ochlupen žlutohnědými chloupky, s nevýrazným tmavším pruhováním. Nohy jsou tmavé se světlejšími stehny. Křídla jsou poměrně široká, průhledná, s tmavším polem na předním okraji křídla.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Villa, který patří mezi determinačně komplikované rody dlouhososek. Tento druh se však od ostatních našich druhů odlišuje podle výrazného žlutohnědého zbarvení a ochlupení bez kresby.

 

Rozšíření: Palearktický druh – téměř celá Evropa a sever Afriky.

 

V ČR hojný druh v teplejších oblastech. Náš nejhojnější druh rodu.

 

Biologie a ekologie: Tato dlouhososka se vyskytuje na květech na osluněných okrajích lesů, podél lesních cest, v křovinách, na loukách, stepích a vřesovištích. Dospělci se vyskytují od června do září (nejvíce v červnu a srpnu). Larvy parazitují na kuklách různých můr (Noctuidae).

 

 

Literatura:


Čelechovský A.. & Bosák J. (2009): Bombyliidae Latreile 1802. In: Jedlička L., Stloukalová V. & Kúdela M. (eds.): Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version. http://zoology.fns.uniba.sk/diptera.

 

Svobodová S. (2014): Dlouhososky jihovýchodní Moravy (Diptera: Bombyliidae). Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta, UP Olomouc.