Veronica sublobata - rozrazil laločnatý

23. 4. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Veronica sublobata M. Fischer – rozrazil laločnatý  

Syn.: Veronica hederifolia subsp. genuina Čelakovský, Veronica hederifolia var. lucorum Klett et Richter, Veronica hederifolia subsp. lucorum (Klett et Richter) Hartl, Veronica hederifolia var. praestabilis Beck.  

Čeleď: Plantaginaceae – jitrocelovité (dříve Scrophulariaceae – krtičníkovité)

Status: běžný druh

 

Popis: Jednoleté, 5–40 cm vysoké rostliny s vystoupavou nebo jen na bázi poléhavou lodyhou, hustě pokrytou odstálými dlouhými a roztroušeně krátkými, zahnutými chlupy. Listy jsou zřetelně řapíkaté, široce vejčité až okrouhlé, na okraji dlanitě dělené do 5 mělkých laloků se středním lalokem většinou delším než širším. Listeny jsou podobné listům. Květní stopky jsou nápadně delší než květy a po odkvětu se ještě více prodlužují, mají jednu řadu krátkých zahnutých chlupů a často také roztroušené dlouhé chlupy. Kališní cípy jsou na ploše lysé. Květy jsou světle fialové až růžové, ve středu bez nápadného bělavého lemu. Plodem jsou čtyřlaločné tobolky ukrývající tmavá, hnědočervená semena.

 

Možná záměna: Rozrazil laločnatý patří do skupiny morfologicky poměrně podobných druhů okolo rozrazilu břečťanolistého (Veronica hederifolia agg.). Nejsnáze odlišitelným druhem z tohoto komplexu je rozrazil trojlaločný (Veronica triloba), který má kališní cípy na ploše krátce chlupaté, krátké květní stopky, listy i listeny širší než dlouhé a nápadně trojlaločné. Mnohem hůře jde odlišit rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolia), který má květní stopky pouze s jednou řadou chlupů, střední lalok listenů nápadně širší než delší a semena žlutohnědá.

 

Rozšíření: Evropský druh s centrem rozšíření ve střední Evropě. Roste od Velké Británie na západě po Ukrajinu na východě, na sever zasahuje do Švédska, na jih po severní Středomoří.

 

V ČR se vyskytuje poměrně hojně především v teplejších oblastech (termofytikum, nižší mezofytikum), přibližně do 650 m n. m. Rozšíření tohoto druhu není prozatím podrobně známo.

 

Ekologie: Rozrazil laločnatý roste ve vlhčích, často člověkem do značné míry ovlivněných lesích či křovinách, v akátinách, v parcích, zahradách či na okraji polí. Vyhovují mu polostinné stanoviště s dostatkem živin a dusíku. Semena jsou roznášena mravenci (myrmekochorie).

 

Terofyt kvetoucí od března do začátku května.

 

Význam: Polní a zahradní plevel.

 

 

Literatura:

 

Hrouda L. (2000): Veronica L. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 355–397.