Veronica praecox - rozrazil časný

5. 5. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Veronica praecox All. – rozrazil časný  

Syn.: Cochlidospermum praecox (All.) Opiz, Veronica acinifolia L. sensu Willd., Veronica segetalis Pers., Veronica viscosa Kit. ex A. Dietr.

Čeleď: Plantaginaceae – jitrocelovité (dříve Scrophulariaceae – krtičníkovité)  

Status: NT

 

Popis: Obvykle jednoleté, do 15 cm vysoké rostliny s přímou a nevětvenou nebo od báze větvenou, při bázi olysalou a v horní části hustě žláznatě chlupatou lodyhou. Listy, vyrůstající na lodyze vstřícně, jsou vejčité až trojúhelníkovité, na okraji hrubě zubaté, na konci tupě špičaté, z obou stran pokryté žláznatými chlupy, krátce řapíkaté až přisedlé. Listeny jsou vejčité až kopinaté, hrubě zubaté. Květní i plodní stopky jsou obvykle delší než kalich. Květenství jsou velmi řídce hroznovitá, tvořená drobnými, obvykle sytě modrými květy. Plodem jsou široce eliptické, nafouklé tobolky.

 

Možná záměna: Od rozrazilu rolního (Veronica arvensis) se liší na okraji hruběji zubatými listy, květními stopkami delšími než kalich a alespoň částečně nafouklými tobolkami.

 

Rozšíření: Evropský druh s poměrně ostrůvkovitým areálem rozšíření, který sahá od severního Španělska na západě po Kavkaz na východě. Na sever areál zasahuje do jižního Švédska, na jih do pohoří Atlas a dalších marockých pohoří.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně až lokálně hojně v teplejších oblastech. Nejčastěji se s ním lze setkat na stepích jižní Moravy, ve středních Čechách či v Českém středohoří. Mimo to se druh vyskytuje také v kaňonech některých řek (především Berounky a Vltavy) a také na severovýchodní Moravě.

 

Ekologie: Teplomilný a málo konkurenceschopný druh rostoucí na slunných, často stepních stráních s řídkým rostlinným pokryvem, dále také na drobných skalách, mezích, náspech či na polích a úhorech. Vyhovují mu sušší, obvykle vápnité, kamenité a na živiny chudší půdy. Je diagnostickým druhem společenstev svazu Alysso alyssoidis-Sedio albi.

 

Terofyt, který kvete od konce března do začátku května.

 

Ohrožení a ochrana: Rozrazil časný je vzácnějším druhem české květeny. Jeho "vzácnost" je dána především nízkou schopností konkurence a omezeným počtem vhodných biotopů, v menší míře také zvýšeným používáním herbicidů na polích. V Červeném seznamu cévnatých rostlin je veden jako ohrožený, zákonem chráněn není. Některé (především stepní) lokality jeho výskytu jsou chráněny územně.

 

Význam: Vzácný polní plevel.

 

 

Literatura:

 

Hrouda L. (2000): Veronica L. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 355–397.