Verbascum speciosum - divizna ozdobná

1. 7. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Verbascum speciosum Schrader – divizna ozdobná

Čeleď: Scrophulariaceae – krtičníkovité

Status: C1, §1, ČK

 

Popis: Statná bylina nezřídka dorůstající až 2 m výšky, celá hustě plstnatá. Lodyha přímá, tuhá, hustě olistěná, tupě hranatá. Listy celokrajné, vytváří mohutnou přízemní růžici z úzce kopinatých, až 40cm dlouhých, krátce řapíkatých, oboustranně nažloutle plstnatě chlupatých listů. Střední lodyžní listy již výrazně menší. Květenstvím je bohatě větvený latovitý lichoklas poskladaný z dlouhých obloukovitých větví. Lichoklas je složen z hustých 3–9 květých svazečků. Květy žluté, s korunou až 3cm velkou, blizny podlouhle obvejcovité. Plodem je vejcovitá tobolka.

 

Možná záměna: Tato bizarní rostlina je na našem území svým vzhledem zaměnitelná snad pouze s diviznou knotovitou (Verbascum lychnitis), která je celkově menší, řídčeji chlupatá až olysalá, s menšími květy a paličkovitými bliznami.

 

Rozšíření: Druh s euroasijským areálem koncentrovaným především v JZ Evropě, který do Evropy zasahuje od Íránu, přes Zakavkazí, Turecko, Balkánský poloostrov, Ukrajinu, na sever po Slovensko, Rakousko a jižní Moravu, na jih po Albánii.

 

V České republice je přirozený výskyt některými botaniky zpochybňován a za snad přirozené populace se považují pouze ty, které se nachází v okolí zříceniny Nový Hrádek v údolí řeky Dyje a snad i u Toužína u Dačic. Bylo potvrzeno několik přechodných výskytů roztroušeně na jižní Moravě (Nejdek, Lednice, Kraví hora v Brně,...). Druh vázaný na oblast termofytika, výhraně v kolinním a suprakolinním stupni, plynule navazuje na výskyt v oblasti Malých Karpat na Slovensku.

 

Ekologie: Divizna ozdobná je druhem vázaným na otevřená, osluněná, výhřevná stanoviště, křovinaté stráně, otevřené plochy v teplomilných doubravách, druhotně již na xerotermních trávnících sv. Festucion valesiaceae. Preferuje půdy skeletnaté, vysýchavé, minerálně bohaté. Součást společenstev teplomilných křovin sv. Geranion sanguinei či šípákových doubrav sv. Quercion pubescenti-petraeae.

 

Význam: Velice cenná součást fytogenofondu, mezní prvek dosahující u nás absolutní severní i západní hranice celkového areálu. Divizna ozdobná je pro ČR velice ojedinělým příkladem orientálně laděného migrantu. Pro zajímavost patří mezi naše vůbec nejvyšší byliny a jako ostatní zástupci rodu divizna byla používána v lidovém léčitelství, kde je droga známa jako Flos Verbasci. Pro své nepřéhlednutelné rozměry a estetický vzhled je rovněž pěstována.

 

Ochrana a ohrožení: Druh v České republice zákonem chráněný, vedený jako kriticky ohrožený, stejný status má i v Červeném a černém seznamu. Populace u Nového Hrádku je chráněna územně a je součástí I. zóny NP Podyjí. Možné ohrožení představuje jen výrazné sukcesní změny přirozené vegetace xerotermních křovin.

 

verbascum_speciosum1 verbascum_speciosum2 verbascum_speciosum3
verbascum_speciosum4 verbascum_speciosum5 verbascum_speciosum6