Valgus hemipterus - křivonožec polokřídlý

28. 9. 2009 vytvořil Filip Trnka

Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758) - křivonožec polokřídlý

Čeleď: Scarabaeidae - vrubounovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost 6-10 mm, zbarvení je černo-bílé. Štít se směrem k hlavě velmi zužuje. Krovky ploché, klenuté s výraznými bílými šupinkami tvořící přibližně ve středu krovek dvě skvrny. Krovky nedosahují konce zadečku jsou přibližně do poloviny těla. Samici snadno od samce odlišíte podle dlouhého pygidia.

 

Rozšíření: V celé Evropě, především střední a jižní. Na jih až do severní Afriky a směrem na východ až na Kavkaz.

 

V ČR patří k hojným druhům, běžný v nížinách a pahorkatinách, vzácněji vystupuje do hor.

 

Biologie a ekologie: S dospělci se setkáváme od přelomu dubna a května do konce června. Vyhledává teplejší stanoviště především s bohatým rostlinným pokryvem, kde dospělci sedají na květy rostlin. Z rostlin jsou to často růže (Rosa sp.), svídy (Cornus sp.), hlohy (Crataegus sp.) a rostliny s čeledi miříkovitých (Apiaceae). Po spáření samičky kladou vajíčka do starých odumírajících stromů, vývoj probíhá v pařezech, dutinách i kořenech a je jednoletý.  Často v topolech (Populus sp.) a ovocných stromech. Při vyrušení brouci upadnou do strnulého stavu.

 

valgus_hemipterus1 valgus_hemipterus2