Vaccaria hispanica - kravinec španělský

2. 4. 2019 vytvořil Václav Dvořák

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert – kravinec španělský

Syn.: Saponaria hispanica Miller; S. vaccaria L., Vaccaria pyramidata Medik.; V. segetalis Garcke in Aschers.

Čeleď: Caryophyllaceae – hvozdíkovité

Status: RE

 

Popis: Sivě až modravě ojíněná bylina, s přímou, v horní části větvenou, do 80 cm vysokou lodyhou. Dolní listy obkopinaté, na vrcholu zaokrouhlené, za květu zaschlé, ostatní lodyžní listy polobjímavé, s nápadně vyniklou bělavou střední žilkou na rubu. Květenstvím je bohatě rozvětvený vidlan nesoucí květy na nestejně dlouhých stopkách; kalich pětizubý, poněkud nafouklý. Korunní lístky růžové, na vrcholu často vykrojené, vonné. Tobolky kulovité, semena černohnědá, hrbolkatá.

 

Možná záměna: Monotypický rod s jediným druhem. Habituelně nezaměnitelný, blízce příbudné mydlice (Saponaria spp.) mají nekřídlaté kalichy a korunu s vyvinutou pakorunkou.

 

Rozšíření: Původní areál druhu je obtížně uchopitelný, pravděpodobně se kravinec rozšířil z východní části Středozemí, Malé Asie a iránsko-turanské oblasti. Jako archeofyt je znám ze zbytku evropského kontinentu, byť na severu velmi zřídkavě. Byl zavlečen do Severní a Jižní Ameriky, jižní Afriky, Austrálie a na Nový Zéland.

 

V České republice se vyskytoval s kolísavou frekvencí v nížinách termofytika a přilehlých středních polohách, v průběhu 20. století pravděpodobně zcela mimo kulturu vymizel.

 

Ekologie: Druh typicky doprovázející obilné a lněné kultury, rostoucí na ruderalizovaných stanovištích, při okrajích polí, na úhorech, rumištích. Častěji byl nalézán na bazických substrátech a slunných místech. V Severní Americe se může vyskytovat až masově díky vitální a bohaté semenné bance. Experimentálně se pro jeho redukci testuje žír housenkami osenice (Euxoa ochrogaster).

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od května do července.

 

Ochrana a ohrožení: Kravinec španělský je v současnosti považován za vyhynulý archeofyt české květeny. Podobný trend ústupu je patrný v rámci celé střední Evropy. Odrazily se na něm změny osevních postupů, chemizace v zemědělství, třízení osiva z důvodu vysokého obsahu saponinů způsobujících žaludeční obtíže. Příčiny jsou shodné s ústupem jiných polních plevelů, jako je koukol polní (Agrostemma githago).

 

Poznámky: Český název odráží latinský překlad odvozený od slova vacca – kráva. Pravděpodobně vychází z toho, že kravinec byl ve Středomoří oblíbenou pícninou pro dobytek.

 

V některých částech světa se cíleně pěstuje jako okrasná rostlina, zejména však jako léčivka. Využívá se obsahu cyklických peptidů a saponinů pro jejich dietetické, proti rakovinotvorné a imunostimulační účinky. Běžně je prodáván ve formě tinktury.

 

 

Literatura:

 

Efhtimiadou A., Karkanis A. et al. (2012): Cultivation of cow cockle (Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert): An industrial–medicinal weed. – Industrial Crops and Products, 40: 307–311.

 

Szczęśniak E. (2011): Vaccaria hispanica (Caryophyllaceae) Krowiziół zbożowy - gatunek wymarły na Dolnym Śląsku. – Acta Botanica Silesiaca, Supplementum 1: 210-212.

 

Šourková M. (1990): Vaccaria N. M. Wolf In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, Academia, Praha, 188–192.

 

Willenborg Ch. J. & Dosdall L. M. (2011): First report of redbacked cutworm damage to cow cockle [Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert], a potential new crop for western Canada. – Can. J. Plant Sci., 91: 425–428.