Trochosa robusta - slíďák dutinkový

19. 2. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Trochosa robusta (Simon, 1876) – slíďák dutinkový

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Největší představitel rodu Trochosa u nás a patří mezi naše velké slíďáky. Délka těla až 15 mm (hlavohruď u samců 4–5,3 mm, u samic 5–7 mm). Hlavohruď je tmavohnědá, po okrajích světlý, nepřerušovaný  lem. Středem hlavohrudi se táhne světlá páska, která tvoří v přední části tzv. " brýle" -  typický znak pro rod Trochosa. T. robusta má tento znak někdy nevýrazný. Naopak tato páska pokračuje i na zadeček a v jeho přední části tvoří světlý, tenký klín. Zadeček je zbarven tmavě hnědě stejně jako nohy.

 

Možná záměna: Záměna je možná s ostatními druhy slíďáků rodu Trochosa, od těch se liší velikostí a nápadným světlým klínem na tmavém zadečku. K přesné determinaci je potřeba porovnat pohlavní orgány.

 

Rozšíření: Evropa (extramediteránní druh) až po Ural.

 

V ČR nehojný druh, zejména v teplejších oblastech a nížinách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Slíďák dutinkový obývá skalnaté osluněné biotopy - skalnaté stepi, staré lomy, suťové lesy apod. Jeden z typických druhů starých lomů. Přes den se ukrývá pod kameny, pod kterými si buduje jakousi "komůrku - dutinku" podle které dostal český název. Zároveň v této komůrce opatruje samice koncem léta velký bílý kulovitý kokon ve kterém bývá až 250 vajíček.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.