Triglochin palustre - bařička bahenní

3. 1. 2013 vytvořil Václav Dvořák

Triglochin palustre L. – bařička bahenní

Syn.: Triglochin andinum R.A. Phil.; T. chilense Meyen; T. fonticola R.A. Phil.

Čeleď: Juncaginaceae – bařičkovité

Status: C2

 

Popis: Bylina s podzemní výběžky, vysoká 10-40 cm. Listy jsou přízemní, čárkovité, žlábkovité, na bázi pochvaté, dlouhé 10-20 cm. Květní stopky vzpřímené, dlouhé až 6 mm, bez listenů. Květy jsou nenápadné, oboupohlavné, žlutozelené, záhy opadávající. Plodem jsou trojpouzdré, kyjovité nažky.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým cirkumboreálním areálem, který zahrnuje souvislou euroasijskou oblast od západní Evropy až po východní část Sibiře. V Evropě neroste pouze v nejjižnější části Balkánského poloostrova, velmi vzácně na Apeninském a Iberském poloostrově. Dále se vyskytuje v Severní Americe, Grónsku, na Novém Zélandu, izolovaně v severní Africe.

 

V České republice se dříve vyskytoval poměrně běžně, dnes roztroušeně až vzácně. Bohatší výskyty zaznamenáváme v Ralsko-bezdězské tabuli, v jižní části Českomoravské vrchoviny, v Beskydech a Bílých Karpatech. Roste od nížin do hor.

 

Ekologie: Bařička je výrazně vlhkomilným druhem rostoucím na bažinatých loukách, slatinách, černavách, rašeliništích, vrchovištích. Dobře snáší zvýšený obsah minerálních látek či solí v půdě. Je součástí řady typů vegetace, známa je např. ze slatinné vegetace sv. Caricion davallianae.

 

Hemikryptofyt s optimem kvetení od června do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Bařička bahenní nepatří mezi zvláště chráněné druhy. V Červeném a černém seznamu je řazena mezi druhy silně ohrožené. Vinou odvodňování mokřadních lokalit značně ustoupila.

 

Poznámka: Bařička obsahuje kyanogenní glykosid triglochinin, jehož rozkladem vzniká toxický kyanovodík. Nadměrná konzumace této rostliny při pastvě může u zvířat vyvolávat nebezpečnou intoxikaci.

 

 

Literatura:

 

Machová I. & Kubát K. (2004): Zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin Ústecká. – Academia, Praha.