Trifolium ochroleucon - jetel bledožlutý

15. 6. 2020 vytvořil Václav Dvořák

Trifolium ochroleucon Huds. – jetel bledožlutý

Čeleď: Fabaceae – bobovité

Status: NT

 

Popis: Bylina s přímými nebo vystoupavými, jednoduchými nebo chudě větvenými, na bázi odstále chlupatými lodyhami, obvykle vysokými 20–40 cm. Listy chlupaté, trojčetné; lístky eliptické, krátce řapíčkaté, s postranními žilkami hustými, mírně obloukem vně vyhnutými. Palisty dlouze šídlovité, do poloviny srostlé s řapíkem. Květenstvím jsou kulovité až elipsoidní, jednotlivé, přisedlé až krátce stopkaté hlávky, které jsou v raném stádiu částečně překryté nejvyšším listem. Kalichy i s cípy odstále brvité, s žilkami tak širokými, jako je vzdálenost mezi nimi. Koruny bledě žluté, odkvétající hnědé, delší než kališní cípy. Lusky vejcovité.

 

Možná záměna: Záměna připadá v úvahu s u nás nepůvodním jetelem panonským (Trifolium pannonicum), který má větší vejcovitá až válcovitá květenství na stopkách 5–11 cm dlouhých, žilky užší než jsou rozestupy mezi nimi a řidší postranní žilky lístků, které jsou navíc přímé až dovnitř lístku ohnuté.

 

Rozšíření: Druh s převážně evropským areálem zaujímajícím západní, střední, jižní až jv. Evropu, s přesahem areálu do Malé Asie. Přirozeně roste také v severní Africe. Na Britských ostrovech je výskyt omezen na východní pobřeží Anglie. K Baltskému moři a dále na sever evropského kontinentu již nezasahuje. Vyhýbá se rovněž vysokým evropským pohořím. Jako nepůvodní druh je již od konce 19. století znám z Nového Zélandu.

 

Na našem území se vyskytuje především na východní Moravě, kde je častý až po submontánní polohy Beskyd a v nižších polohách Bílých Karpat. Vícero lokalit leží rovněž v Moravské bráně a na Moravském předhůří Vysočiny. V Čechách roste vzácněji, především v Českém středohoří a Podkrušnohoří, ale též v Pojizeří, Polabí a ve středních Čechách.

 

Ekologie: Pro jetel bledožlutý jsou typické mírně vlhké až suché louky, pastviny, lesní okraje a světliny. Preferuje na báze bohaté půdy. Vegetační optimum nachází v karpatských typech poháňkových pastvin as. Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do července.

 

Ochrana a ohrožení: Tento druh není řazen mezi zvláště chráněnými, avšak v Červeném seznamu patří mezi druhy téměř ohrožené (NT). Přestože je zejména ve východní části území lokálně hojný, doprovází kvalitní luční biotopy a zasluhuje tak ochranářskou pozornost.

 

 

Literatura:

 

Hendrych R. (1970): Trifolium ochroleucon in der Tschechoslowakei. – Preslia, 42: 114–129.

 

Kubát K. (1995): Trifolium L. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 462–481.