Trematocephalus cristatus - pavučenka červená

5. 12. 2022 vytvořil Ondřej Machač

Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) – pavučenka červená

Čeleď: Linyphiidae – plachetnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla je 2,5–3 mm (hlavoruď 1,3–1,5 mm). Hlavohruď je oranžová až červená, u samic s tmavým očním polem a nevýraznými roztrojeným středovým proužkem. Samec má na hlavohrudi plochý výběžek, který se dotýká očního pole a vytváří tak při bočním pohledu dírku v hlavohrudi (odtud vědecké rodové jméno „Trematocephalus“, což v doslovném překladu znamená "mezírka v  hlavě"). Zadeček je tmavě šedý až černý. Nohy jsou červené s tmavšími znaky.

 

Možná záměna: Díky charakteristickému zbarvení a hlavohrudi samce, dobře poznatelný druh. Na první pohled lze samice zaměnit snad jen s některými druhy rodu Hypomma a Gonatium, kteří mají podobné červeno-černé zbarvení. Spolehlivé určení samic je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy, Střední Asie a v Číně. 

 

V ČR poměrně hojný druh po celém území, zvláště v nižších a středních polohách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Pavučenka červená obývá zejména světlé listnaté lesy (lužní lesy, dubohabřiny) a jejich okraje, lesní světliny, křoviny, břehové porosty a okraje cest, také v zahradách a parcích. Žije zejména na větvích listnatých keřů a stromů. Kde si na spodní straně listů nebo mezi větvičkami buduje nenápadné řídké sítě. Bělavý kulovitý kokon umisťuje samice nejčastěji na spodní stranu listu. S dospělci se setkáme zejména od května do června, někdy však také na podzim.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.