Trachyzelotes pedestris - skálovka černá

25. 10. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) – skálovka černá

Čeleď: Gnaphosidae – skálovkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 4–9 mm (hlh. 1,5–3 mm). Hlavohruď je stejně jako zadeček leskle černá. Zadeček je oválný, mírně zploštělý. Nohy jsou červené až hnědočervené s černými stehny. Díky zbarvení nohou je tento druh u nás nezaměnitelný.

 

Rozšíření: Evropský druh, široce rozšířen v Evropě.

 

V ČR nehojně, ale roztroušeně po celém území, vyskytuje se zejména v nížinách.

 

Biologie a ekologie: Skálovka černá se vyskytuje na různých biotopech, jako jsou stepi, suché stráně, louky, ale najdeme ji i na lesních okrajích a ve světlých listnatých lesích. Žije na zemi pod kameny, padlým dřevem a v opadu. S dospělci se setkáme nejvíce od května do července, přezimují subadultní jedinci.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.