Tillus elongatus - pestrokrovečník protáhlý

6. 6. 2018 vytvořil Radim Gabriš

Tillus elongatus (Linnaeus, 1758) – pestrokrovečník protáhlý
Čeleď: Cleridae – pestrokrovečníkovití
Status: nehojný druh

 

Popis: Délka těla 7–10 mm. Hlava a štít jsou užší než šířka krovek. Krovky tmavě modré až černé s výraznými řadami jamek. Štít samce zbarven jako krovky, u samice je výrazně červený. Tykadla pilovitá, nohy černé.

 

Rozšíření: Evropský druh zasahující až do Asie.

 

V ČR se vyskytuje lokálně po celém území, zejména v nížinách a středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Druh je vázán na listnaté dřeviny (typicky buk, habr, lípa, topol aj.). Vyhledává suchá torza nebo ještě živé poškozené stromy napadené zejména červotoči rodu Ptilinus, ale i jiným saproxylickým hmyzem. Larva žije ve dřevě, kde vyhledává a loví vývojová stadia. Dospělci se vyskytují od dubna do července na napadeném dřevě.


Ohrožení a ochrana: Druh potřebuje listnaté lesy přirozeného charakteru s dostatkem mrtvého dřeva. Pestrokrovečník protáhlý nedokáže dlouhodobě přežívat v intenzivně obhospodařovaných lesích nebo jehličnatých monokulturách.

 

 

Literatura:

 

Kolibáč J., Majer K. & Švihla V. (2005): Cleroidea: Brouci nadčeledi Cleroidea Česka, Slovenska a sousedních oblastí. Clarion Production. Praha.