Thymalus limbatus - kornatec

18. 2. 2013 vytvořil Radim Gabriš

Thymalus limbatus (Fabricius, 1787) - kornatec

Řád: Coleoptera - brouci, čeleď: Trogossitidae - kornatcovití

Status: vzácný druh

 

Popis: Velikost 5,5-7 mm. Tělo je silně vyklenuté, okraje krovek a štítu jsou vytažené do stran (podobně jako u štítonošů rodu Cassida). Při pohledu seshora nejsou obvykle patrné nohy ani hlava. Krovky jsou silně tečkované a dlouze odstále chlupaté.

 

Rozšíření: Druh je rozšířen téměř v celé Evropě.

 

V České republice je nalézán především v podhorských a horských lesích přírodního charakteru.

 

Biologie a ekologie: Bionomie je úzce spjata se starým dřevem. Imaga se vyskytují pod kůrou odumřelých listnatých (buk, bříza), vzácně i jehličnatých stromů. Larvy žijí v trouchnivém dřevě. Dospělci i larvy se s největší pravděpodobností živí myceliem dřevokazných hub.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen především úbytkem vhodných stanovišť. V intenzivně obhospodařovaných lesích se nevyskytuje. Stejně jako pro mnohé ostatní saproxylické druhy brouků je nutné, aby v lese zůstávalo co největší množství odumřelého dřeva v různém stupni rozkladu.

 

   

 

Literatura:

 

 

Kolibáč J., Majer K. & Švihla V. (2005): Cleroidea: Brouci nadčeledi Cleroidea Česka, Slovenska a sousedních
oblastí. Clarion Production. Praha. 186 pp.

Kolibáč J., Majer K. & Švihla V. (2005): Cleroidea: Brouci nadčeledi Cleroidea Česka, Slovenska a sousedních oblastí. Clarion Production. Praha. 186 pp.