Thesium alpinum - lněnka alpská

7. 11. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Thesium alpinum L. - lněnka alpská

Syn.: Thesium linariae-folio Gilib.; T. hercynicum Erhr. sec. G.F.W. Meyer; T. palatinum Roth; T. weickerianum Opiz in Berchtold et Opiz; T. carnosum Wolfner; T. orsinii Narducci-Boccaccio ap. Fiori et Paoletti; T. litwinowii Petrov ap. Majevskij; T. tubulosum Villars; Linosyris alpina Kuntze; Linophyllum alpinum Bubani

Čeleď: Santalaceae - santálovité

Status: C3

 

Popis: Vytrvalá bylina dorůstající max. 45 cm, s tenkým vícehlavým oddenkem nesoucím 3-10 přímých, obvykle nevětvených lodyh. Listy čárkovité. Květenství jednoduché, obvykle výrazně jednostranné, květonosné větvičky nejčastěji pouze s jedním květem. Květy bílé, zpravidla čtyřčetné, přisedlé. Okvětí na plodu výrazně delší než plod.

 

Možná záměna: Druh je na našem území zaměnitelný snad pouze s lněnkou pyrenejskou (Thesium pyrenaicum).

 

Rozšíření: Souvislý areál zahrnuje oblast Alp s přesahem do Francie, Německa, Rakouska až po Balkánský poloostrov. Disjunktivně též v Pyrenejích a Španělsku, v Itálii, v jižním Švédsku, SV Turecku, na Kavkaze a v Rusku. Poměrně častá je též v karpatské oblasti zahrnující Slovensko a Rumunsko. Na území České republiky poměrně roztroušeně, převážně v oreofytiku, ale jsou známé výskyty kolem 200 m n.m., v Čechách častější, přes západní a SZ Čechy, kaňon řeky Vltavy, Český kras, Tepelskou plošinu, Brdy, Džbán, Českolipsko, Krkonoše a Králický Sněžník na Moravu, kde je výskyt koncentrován v oblasti Jeseníků.

 

Ekologie: Druh vázaný na druhově bohaté subalpínské krátkostébelné trávníky, travnaté stráně, suché pěchavové trávníky (as. Minuartio setaceae-Seslerietum caerulae, nikoli na území ČR), na nespecifických podkladech (acidických i bazických, výjimečně i ultrabazických). Udáván jako diagnostický druh as. Thesio alpini-Nardetum strictae, z Krkonoš též v as. Bupleuro-Calamagrostietum. Hemikryptofyt, hemiparazit, kvetoucí od května do září.

 

Ochrana a ohrožení: Lněnka alpská není zákonem chráněná, v Červeném a černém seznamu je vedená jako ohrožená. Vzhledem k tomu, že ji můžeme považovat za druh poměrně ekologicky náročný, často rostoucí na reliktních stanovištích, možné příčiny ohrožení souvisí s potenciální degradací a eutrofizací prostředí. I přestože není považována za předmět ochrany určitých území, řada lokalit, kde se vyskytuje i Thesium alpinum, podléhá nejpřísnějším pravidlům územní ochrany, zmíním Obří důl v NP Krkonoše, Velkou Kotlinu v NPR Praděd či PR Ralsko ve stejnojmenném bývalém Vojenském prostoru.