Theridion varians - snovačka keřová

15. 7. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Theridion varians Hahn, 1833 – snovačka keřová

Čeleď: Theridiidae – snovačkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 2,5–4 mm (hlavohruď 1,5–1,8 mm). Hlavohruď je světle žlutá až žlutohnědá s tmavým podélným proužkem, někdy i s tenkým tmavým lemem. Zbarvení zadečku je velmi variabilní, většinou je světle hnědý se žlutavou laločnatou skvrnou, ta však může být růžová, šedá nebo hnědá. Nohy jsou žlutohnědé s tmavším proužkováním.

 

Možná záměna: Díky svému variabilnímu zbarvení je záměna možná s některými dalšími snovačkami rodu Theridion, spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Holarktický druh (celá Evropa, Asie, Severní Amerika).

 

V ČR hojný druh po celém území, nejvíce však v nižších a středních polohách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Snovačka keřová se vyskytuje na různých lesních a křovinatých biotopech, zejména v listnatých lesích, křovinách, břehových porostech řek, v parcích, sadech a zahradách. Občas také na zdech budov. Žije na keřích a listnatých dřevinách, kde si staví řídké drobné síťky obvykle na spodní straně listu, do kterých loví hlavně mšice. V letních měsících samice vytváří jeden až tři kulovité kokony, které hlídá ve své síti. V kokonu bývá 20–60 vajíček. S dospělci se setkáme od května do září.

 

  

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.