Thanatus formicinus - listovník drnový

7. 5. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Thanatus formicinus (Clerck, 1757) – listovník drnový

Čeleď: Philodromidae – listovníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 5–8 mm (hlavohruď 3–4 mm). Tělo je zbarveno světle hnědě, u samců bývá s nádechem do šeda. Na oválném zadečku je charakteristická černá kosočtverečná skvrnka - tato skvrnka je charakteristická pro celý rod Thanatus.

 

Možná záměna: S ostatními listovníky z rodu Thanatus. Přesné určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Holearktický druh - (Evropa, Severní Amerika), zasahuje i do střední Asie.

 

V ČR je nejběžnějším zástupcem rodu, hojný zejména v nížinách. Mapa rozšíření zde.

 

Ekologie a biologie: Listovník drnový obývá suché travnaté biotopy jako jsou stepi, výslunné stráně, suché louky nebo okraje lesů. Za slunného počasí čile pobíhá mezi suchou trávou kde loví hmyz. K páření dochází již od dubna, kdy samečci vyhledávají samičky. Zajímavý je  způsob páření, sameček se přiblíží k samičce a kousne ji do nohy, samička na nějaký čas znehybní a poté jí sameček oplodní. Po oplození se samička rychle probírá a sameček uteče. Samice poté tká plochý kokon, který opatruje.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.