Teucrium montanum - ožanka chlumní

22. 3. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Teucrium montanum L. - ožanka chlumní

Syn.: Teucrium supinum L.

Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité

Status: C2, §2

 

Popis: Vytrvalá, vždyzelená bylina až miniaturní keřík, s dřevnatějícím kořenem. Lodyhy četné, poléhavé až vystoupavé do 25cm, na bázi dřevnatějící, trsnatě větvené, přitiskle chlupaté. Listy přisedlé, čárkovité, zašpičatělé, celokrajné, na okraji podvinuté, na rubu plstnaté. Květenství je tvořeno lichopřesleny nahloučenými v lichoklasu. Koruna květů je bílá až krémová, delší než kalich; kalich trubkovitě zvonkovitý. Plodem jsou jako u řady hluchavkovitých tvrdky.

 

Možná záměna: Díky svému keříčkovitému vzrůstu a charakteristickému květenství s ostatnímy druhy našich ožanek nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Druh s čistě evropským areálem, primárně jihoevropským areálem,  se submediteránní tendencí.  Nejzápadnější lokality se nacházejí ve východním Španělsku, pokračují přes oblast mediteránu, resp. přes Francii a Itálii, dále na východ do Německa, ČR, Slovenska, Maďarska a Srbska. Ve východní části mediteránu a na východ až JV od ČR se vyskytuje v jiných poddruzích.

 

V České republice pouze v oblasti pannonika, pouze na Pavlovských vrších.

 

Ekologie: Xerotermní druh stanovištně vázaný na výslunné skalnaté stráně, převážně na bazickém vápencovém podloží. Jedná se otevřené nezapojené trávníky s dominancí kostřavy sivé (Festuca pallens), na skeletnatých rendzinách, pro ČR diagnostikován jako součást vegetace sv. Seslerio-Festucion pallentis.

 

Vytrvalý chamaefyt, s fenologickým optimem kvetení od června do srpna.

 

Význam: Submediteránní prvek v české flóře, který na Pavlovských vrších dosahuje severní hranice svého celkového areálu.

 

Ochrana a ohrožení: Ožanka chlumní je druhem zvláště chráněným zákonem, vedeným jako silně ohrožený, stejný status má i v Červeném a černém seznamu. Druh je rovněž pod ochranou, v rámci CHKO Pálava a v maloplošně chráněných území, jež jsou CHKO součástí. V současné době nehrozí tomuto druhu přímé ohrožení, v úvahu připadají jen přirozené sukcesní procesy, zarůstání biotopů křovinami či klasická eutrofizace prostředí.

 

teucrium-montanum-1 teucrium-montanum-2