Tetramorium caespitum - mravenec drnový

11. 8. 2023 vytvořil Ondřej Machač

Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758) – mravenec drnový

Čeleď: Formicidae – mravencovití

Status: běžný druh

 

Popis: Drobný mravenec o délce těla 3–4 mm, u královny a samců 6–8 mm. Tělo i nohy jsou tmavě hnědé, středohruď a články stopky hladké a lesklé. Tělo je štíhlé a působí mírně zploštělým a hranatým dojmem. Oči jsou drobné. Hlava a hruď jsou zvrásněně rýhované. Zadečková stopka je tvořená dvěma články.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy mravenců rodu Tetramorium, v ČR jsou čtyři velmi podobné druhy, lišící se morfologickými znaky na středohrudi, kusadlech a tykadlech a ochlupením.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v jižní, střední a východní Evropě, Střední Asii a v Turecku.

 

V ČR hojný druh, po celém území, od nížin do podhůří. Nejvíce v nížinách, teplých oblastech a ve městech.

 

Biologie a ekologie: Mravenec drnový obývá různé suché a osluněné nelesní biotopy, jako jsou stepi, písčiny, vřesoviště, suché a kamenité stráně, postindustriální stanoviště, zahrady a často také v okolí lidských sídel. Vyhledává zejména místa se sporou vegetací a se sypkým substrátem. Staví si menší podzemní hnízda s typickými drobnými kupkami u vstupů do hnízda (ve městech často mezi spárami chodníků). Někdy mývají hnízda i pod kameny. Hnízdo sama královna. Kolonie jsou početné a můžou čítat až okolo 80 000 jedinců. Hromadné rojení probíhá obvykle od června do začátku srpna. Živí se zejména různými semeny, které mravenci stahují do hnízda a vytvářejí zásoby, příležitostně také mrtvým hmyzem a medovicí mšic.

 

 

Literatura:

 

Macek J., Straka J., Bogusch P., Dvořák L., Bezděčka P. & Tyrner P. (2012): Blanokřídlí České republiky I. – Žahadloví. Academia Praha.

 

Zahradník J. (1987): Blanokřídlí. Artia Praha.