Tetragnatha striata - čelistnatka rákosová

25. 9. 2021 vytvořil Ondřej Machač

Tetragnatha striata L. Koch, 1862 – čelistnatka rákosová

Čeleď: Tetragnathidae – čelistnatkovití

Status: EN

 

Popis: Délka těla 8–12 mm (hlavohruď 2,5–3,5 mm). Hlavohruď je žlutohnědá, někdy až šedohnědá s nevýrazným tmavším okrajem. Chelicery jsou protažené, zbarvené jako hlavohruď. Krajní řady očí jsou od sebe vzdálenější než střední oči. Zadeček je oválně protáhlý, mírně zploštělý, žlutohnědý, na hřbetní straně s červenohnědým proužkem, kterým vede světlý pruh ve středu. Nohy jsou žlutohnědé. Samci mají protáhlejší zadeček a kontrastnější kresbu.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími čelistnatkami rodu Tetragnatha. Od nich se liší oddálením postranních očí, kresbou na zadečku a kopulačními orgány. Díky postavení očí a znacích na kopulačních orgánech bývá někdy řazena do samostatného rodu Arundognatha.

 

Rozšíření: Palearktický druh, rozšířen v mírném pásu Evropy, v jižní části Sibiře a v Kazachstánu.

 

V ČR vzácný druh, roztroušeně však po celém území, zvláště v nížinách a teplejších oblastech.

 

Biologie: Čelistnatka rákosová žije v litorálech větších rybníků, jezer, slepých ramen a někdy také v litorální vegetaci zatopených pískoven. Žije na vysoké litorální vegetací, s oblibou na rákosu a orobincích, ale také na větvích stromů nakloněných k vodní hladině (zvláště vrb). Na vegetaci si staví v blízkosti hladiny kolové sítě, zejména na vegetaci rostoucí přímo z vody. Aktivní je zejména v noci, přes den odpočívá na listech nebo stoncích vegetace v blízkosti sítě. V letních měsících samice připřádá k listům bělavý kokon s šedavým ježatým vrcholem, kokon hlídá. S dospělci se setkáme zejména od května do července.

 

  

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.