Tapinesthis inermis - vzokan domácí

28. 1. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Tapinesthis inermis (Simon, 1882) – vzokan domácí

Čeleď: Oonopidae – vzokanovití

Status: vzácný druh

 

Popis: Drobný a nenápadný pavouk o délce těla 1,8–2,5 mm (hlavohruď 0,8–1 mm). Hlavohruď je šedožlutá až naoranžovělá s šesti očima, které jsou tmavě lemovány. Zadeček je oválný, okrový až světle oranžový. Nohy jsou žlutavé až šedohnědé, bez trnů.

 

Možná záměna: V ČR nezaměnitelný druh, jeden ze dvou zjištěných zástupců převážně tropické čeledi Oonopidae na našem území. Druhý vzokan, který se u nás vyskytuje je vzokan americký (Triaeris stenaspis), ten má na zadečku podlouhlou rezavou sklerotizovanou destičku (scutum). U nás zjištěn jen v tropických sklenících a pavilonech zoologických zahrad, např. v Praze a Brně. Nedávno byl v Plzni nalezen pod kůrou platanu vzokan Cortestina thaleri, který je podobně zbarven, ale jeho tělo je výrazně zploštělé.

 

Rozšíření: Evropský druh – západní a střední Evropa, Bulharsko. Zavlečen do USA.

 

V ČR vzácný druh známý jen z náhodných nálezů v budovách v Praze, Mladé Boleslavi, Táboře, Drahotuších a na Valašsku. Je možné, že díky své velikosti a skrytému způsobu života uniká pozornosti. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Vzokan domácí se ve střední Evropě vyskytuje jen v budovách a jejich okolí. Můžeme ho najít ve vytápěných budovách, ve zdech, ve sklepích nebo kůlnách. V teplejších oblastech svého výskytu žije i v detritu a pod kameny na různých stepních a lesních biotopech. Nestaví si lapací sítě a svou kořist pronásleduje. Samice buduje několik drobných čočkovitých kokonů s víčkem, které připřádá k různým předmětům. V kokonu bývají zpravidla jen dvě vajíčka. S dospělci se v budovách můžeme setkat po celý rok.

 

   

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Korenko S., Řezáč M. & Pekár S. (2007): Spiders (Araneae) of family Oonopidae in the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 34: 6–8.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.