Talavera petrensis - skákavka bělovousá

11. 2. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) – skákavka bělovousá

Čeleď: Salticidae – skákavkovití

Status: VU


Popis: Drobná skákavka o délce těla 2,5–3 mm (hlavohruď 1–1,5 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá se světlými chloupky. U dospělých samců v přední části výrazně červenooranžová. U samic jsou makadla žlutavé s tmavším prvním a druhým článkem. U samců je jsou na makadlech dlouhé bílé chloupky (odtud český název bělovousá). Zadeček je tmavě hnědý se světlejšími chloupky a nevýraznou kresbou. První dva páry noh nevýrazně kroužkované, třetí a čtvrtý pár tmavě kroužkovaný.

 
Možná záměna: Samec je díky svému zbarvení u nás nezaměnitelný, samice lze na první pohled zaměnit s ostatními skákavkami rodu Talavera od kterých se liší tmavším zbarvením a dvoubarevnými makadly. Spolehlivé určení samic je podle kopulačních orgánů.


Rozšíření: Evropský druh, rozšířen téměř po celé Evropě mimo nejsevernější oblasti.


V ČR poměrně vzácný druh, vyskytuje se zejména v teplejších oblastech, vzácně i ve vyšších polohách. Mapa rozšíření zde.


Biologie a ekologie: Tato skákavka se vyskytuje na různých osluněných biotopech, jako jsou písčiny, skalnaté stepi, vřesoviště, osluněné okraje lesů a ve vyšších polohách v sutích. Najdeme ji také na postindustriálních stanovištích – pískovny, lomy a výsypky. Žije na zemi, pod kameny. Začátkem léta samice hlídá v hustém pavučinovém zámotku kokon s vajíčky, který bývá obvykle na spodní straně kamenů. S dospělci se setkáme zejména od května do července.


Ohrožení a ochrana: V červeném seznamu je tento druh zařazen jako druh ohrožený (VU) díky své vazbě na stepní a písčinné biotopy a své relativní vzácnosti. V poslední době nachází útočiště také na druhotných biotopech vzniklých těžbou.

 


Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.


Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.