Tabanus bromius - ovád bzučivý

1. 5. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Tabanus bromius Linnaeus, 1758 – ovád bzučivý

Čeleď: Tabanidae – ovádovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 11–16 mm. Zbarvení je šedohnědé až šedočerné s šedožlutou kresbou na hřbetní straně zadečku a nevýraznou kresbou na hrudi. Oči jsou velké s jednou tmavší páskou. Hlava bez temenního očkového hrbolku. Tykadla jsou krátká a hnědá. Hruď široká jako hlava, zadeček protáhlý, ke konci se zužuje. Nohy jsou šedohnědé, zadní holeně bez trnů.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Tabanus (v ČR 12 druhů). Od těch se odlišuje podle zbarvení očí, celkovým zbarvením a jinými morfologickými znaky.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa, Střední Asie a severní Afrika.

 

V ČR hojný druh po celém území, v nížinách i ve vyšších polohách. Patří mezi naše nejhojnější ovády.

 

Biologie a ekologie: Ovád bzučivý se vyskytuje na různých biotopech, nejčastěji však kolem rybníků, jezer, na vlhkých loukách, pastvinách a okrajích lesů. Aktivní je zejména při slunečném počasí od konce května do konce srpna, s maximem výskytu v červenci. Napadá větší obratlovce (skot, koně, prasata, zvěř ad.) a také často také člověka. Často nám znepříjemňuje pobyt na přírodních koupalištích. Může přenášet tularémii a trypanozómy dobytka. Larvy žijí zahrabané ve vlhké půdě na okrajích stojatých vod.

 

 

Literatura:


Chvála M. (ed.) (1980): Krevsající mouchy a střečci – Diptera. Fauna ČSSR, Academia, Praha.