Synema globosum - běžník skvostný

8. 8. 2008 vytvořil Ondřej Machač

Synema globosum (Fabricius, 1775) – běžník skvostný

Čeleď: Thomisidae – běžníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Nápadný druh běžníka. Velikost 6–8 mm (hlavohruď u samců 1,5–2 mm, u samice 2–2,3 mm). Hlavohruď a nohy černé. Zadeček u samice červený s velkou černou laločnatou skvrnou. Setkáme se však i se samicemi, které mají zadeček žlutý nebo bílý. U samců laločnatá skvrna zakrývá téměř celý zadeček - je celkově tmavší. Ventrální (spodní) strana zadečku je černá s bílou skvrnou okolo epigyny (pohlavní destičky). U nás nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Palearktický druh (Evropa - mimo severní část Evropy, západní část Asie).

 

V ČR nehojný druh v teplejších oblastech, zejména jižní Morava, Polabí, Haná, okolí Prahy, východ Čech. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: S tímto běžníkem se u nás setkáme na květech a vegetaci v teplejších oblastech, kde číhá na hmyz. S dospělci se setkáme od května na stepích, suchých loukách nebo okraje lesů. V červnu-červenci vytváří samice kokon, který bývá připředen ke spodní straně květu nebo listu. Kokon samice hlídá až do vylíhnutí mláďat. Nymfy přezimují a dospívají následující jaro.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.