Sympetrum vulgatum - vážka obecná

25. 1. 2017 vytvořil Adam Bednařík

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) – vážka obecná 

Čeleď: Libellulidae – vážkovití 

Status: běžný druh

 

Popis: S délkou těla 3540 mm patří tento druh mezi větší zástupce rodu Sympetrum. Hruď samců vážky obecné je hnědá s červenohnědými pruhy, které mohou být se ve spodní části žlutavé. Zadeček je typicky celý červený s černými pruhy na svrchní straně 8. a 9. zadečkového článku. Tělo samic bývá světle hnědé se žlutavými černě orámovanými pruhy na hrudi a na boku zadečku s řadou černých protáhlých skvrn. Kladélková chlopeň samic odstává od zadečku v pravém úhlu. Důležitým znakem viditelným u obou pohlaví jsou tzv. „vousy“. Jedná se o černě zbarvený pruh přecházející od čela dolů po stranách očí. Nohy obou pohlaví jsou ze zadní strany světlé a z přední černé.

 

Možná záměna: S největší pravděpodobností je S. vulgatum zaměnitelné s vážkou žíhanou (Sympetrum striolatum). Rozpoznávacím znakem může být výše zmíněný tmavý pruh mezi čelem a očima druhu S. vulgatum. Zbarvení hrudi bývá obvykle více výrazné u S. striolatum a také kladélková chlopeň samic tohoto druhu není vychlípená kolmo jako u S. vulgatum.

 

Rozšíření: Je to paleoarktický druh, jehož areál se rozprostírá od západní Evropy až po Sibiř. Chybí ve Velké Británii, jižní Evropě a části Skandinávie.

 

V ČR je S. vulgatum hojně rozšířeno po celém území.

 

Biologie a ekologie: Jedná se o druh s nepříliš vyhraněnými nároky na stanoviště. Můžeme jej nalézt na široké škále typů stojatých vod od tůní, slepých ramen až po rybníky. Vyskytuje se i v mírně tekoucích vodách. S dospělci se setkáme typicky v druhé polovině léta hlavně v červenci a srpnu. Jedná se o velmi zdatné letce, a tak se s nimi můžeme setkat i daleko od vodních biotopů. Přezimují vajíčka a vývoj larev na jaře trvá 3 až 4 měsíce.

 

 

 

 

Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Bárta D, Waldhauser M, Holuša O, Hanel L & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.