Sympetrum striolatum - vážka žíhaná

25. 11. 2020 vytvořil Adam Bednařík

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) – vážka žíhaná

Čeleď: Libellulidae  vážkovití

Status: běžný druh

 

Popis: S velikostí těla 3544 mm patří mezí větší zástupce rodu Sympetrum. Oči jsou červenohnědé. Hruď je u obou pohlaví hnědočervená s širokými černě lemovanými žlutavými pruhy na boku. Žluté zbarvení pruhů je však velmi proměnlivé. Poměrné štíhlý zadeček samců je světle červený s drobnými párovými skvrnami na svrchní straně. Zadeček samic je okrově žlutý až hnědý s protáhlými tmavými skvrnami na boku. Nohy jsou černé se světlými pruhy uprostřed. Významným znakem je absence černých skvrn po stranách čela. Plamka na křídlech samců je červenohnědá, u samic světlá.

 

Možná záměna: Druh je zaměnitelný s některými ostatními druhy rodu Sympetrum. Velmi podobným druhem je vážka obecná (Sympetrum vulgatum). Rozlišujícím znakem je především přítomnost žlutých pruhů na boku hrudi u S. striolatum a černá skvrna na rozhraní čela a očí, která u S. vulgatum sestupuje podél hrany směrem dolů.  U samic je rozdíl v úhlu, ve kterém odstává kladélková chlopeň od zadečku – u S. vulgatum kolmo k zadečku, u S. striolatum v ostrém úhlu.

 

Rozšíření: Vyskytuje se téměř v celé Evropě kromě severní Skandinávie. Areál rozšíření zasahuje až do jihovýchodní Asie.

 

V ČR patří mezi běžnější druhy. Vyskytuje se na celém území, především však v nižších a středních polohách do 500 m n. m.

 

Biologie a ekologie: Nemá vyhraněné nároky na biotop. Vyhledává dobře prohřívané stojaté vody různých velikostí od malých tůní po velké rybníky. Může se vyskytovat také u pomalu tekoucích vod a jako pionýrský druh často osidluje nově vzniklé biotopy. Patří mezi pozdnější druhy vážek. S dospělci se setkáme především v druhé polovině léta s maximem v červenci a srpnu. Běžně lze pozorovat poslední létající jedince ještě v říjnu. Zimujícím stadiem je larva.

 

 

 

 

Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.