Sympetrum sanguineum - vážka rudá

29. 2. 2016 vytvořil Adam Bednařík

Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) – vážka rudá 

Čeleď: Libellulidae  vážkovití 

Status: běžný druh

 

Popis: Vážka rudá je zástupcem početného rodu Sympetrum, kde patří s délkou těla přibližně 3439 mm mezi menší druhy. Samci jsou červeného zbarvení. Zadeček je kyjovitě rozšířen v oblasti 6.-8. zadečkovém článku. Na svrchní straně 8. a 9. zadečkového článku jsou zřetelné černé skvrny kapkovitého tvaru. Černými skvrnami jsou lemovány také boky zadečku, kde skvrny tvoří podélný černý pruh. Horní polovina očí je červenohnědá. Samice jsou zbarvené do žluta a na svrchní straně hrudi se u nich typicky vyskytuje kresba ve tvaru T. Na bázi křídel obou pohlaví se nachází malé, ale nápadné žlutooranžové skvrny. 

 

Možná záměna: Vážku rudou si můžeme splést s vážkou rumělkovou (Sympetrum depressiusculum) díky tomu, že zbarvení nohou obou druhů je zcela černé. Mimo to, že vážka rumělková je mnohem vzácnější, ji odlišuje také zřetelné rozšíření zadečku již od čtvrtého zadečkového článku. Navíc jsou u druhu S. depressiusculum přítomny protáhlé černé skvrny na bocích zadečku, které jsou na rozdíl od S. sanguineum pravidelně trojúhelníkovitého tvaru.

 

Rozšíření: Vážka rudá je poměrně běžná téměř po celé Evropě.

 

V ČR je rozšířena po celém území s výjimkou vysokých nadmořských výšek.

 

Biologie a ekologie: Vážku rudou můžeme spatřit nejčastěji od půlky června až do října u většiny stojatých vod s bohatě rozvinutou příbřežní vegetací. Nejpočetněji se však vyskytuje během července a srpna. Obecně se spíše vyhýbá tekoucím vodám. Patří mezi druhy méně citlivé na znečištění, a proto se hojně vyskytuje i v eutrofních stojatých vodách. Samice kladou vajíčka na vodní hladinu či na obnažený bahnitý substrát. Larvy se vyvíjejí v příbřežní vegetaci přibližně jeden rok.

 

 

  

 

 


Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O., Hanel L. & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.