Sympetrum meridionale - vážka jižní

20. 1. 2017 vytvořil Adam Bednařík

Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) – vážka jižní 

Čeleď: Libellulidae – vážkovití 

Status: NT

 

Popis: S délkou těla 3540 mm patří mezi středně velké zástupce svého rodu. Samci mají uniformě světle hnědou hruď bez výrazné kresby. Zadeček samců je červenooranžový a obvykle nejsou na jeho konci žádné tmavé skvrny. Hruď samic je podobná jako u samců bez zřetelnější kresby. Zadeček samic je však žlutohnědý a s tmavými skvrnami na svrchní straně 8. a 9. zadečkového článku. Vulvární chlopeň samic je přitisknutá k zadečku a výrazně nevystupuje. Nohy obou pohlaví jsou převážně žluté s černou kresbou. Oči jsou hnědé a ve spodní části více do žluta. Křídla jsou čirá.

 

Možná záměna: K záměně může dojít s ostatními druhy rodu Sympetrum. Podobnou velikost a zbarvení nohou mají například S. vulgatum a S. striolatum. V porovnání s nimi však působí S. meridionale barevně nevýrazně, a to především absencí kresby na hrudi. U samic je dobrým rozpoznávacím znakem také kladélková chlopeň, která je u S. meridionale velmi nevýrazná, zatímco u některých jiných druhů (S. vulgatum, S. striolatum) výrazně odstává od zadečku.

 

Rozšíření: Jedná se o středomořský druh vyskytující se v severní části Afriky a jižní části Evropy. Hojný je na Balkáně.

 

V ČR se nachází severní hranice rozšíření tohoto druhu. Objevuje se lokálně především v nížinných oblastech s nejčetnějším výskytem v oblasti jižní Moravy.

 

 

Biologie a ekologie: Je to teplomilný druh, v důsledku čehož vyhledává bohatě zarostené mělké tůně, které se dobře prohřívají. Jsou to velmi dobří letci, a proto na ně můžeme často narazit mimo vodu na terestrických biotopech, kde vyhledávají svou kořist. V případě nutnosti (vysýchání biotopů) mohou také vytvářet migrační hejna a osidlovat nové vhodné lokality. Na dospělce narazíme hlavně v druhé polovině léta. Nejpočetnější jsou v srpnu. Vajíčka kladou v tandemu v příbřežních partiích s velmi malou hloubkou. V našich podmínkách přezimují vajíčka a v následujícím roce se larvy vyvíjejí 2 až 3 měsíce.

 

Ohrožení a ochrana: Tento druh je veden v Červeném seznamu ČR jako téměř ohrožený. Ohrožení spočívá především v přímé likvidaci vhodných biotopů či změně hydrologického režimu na lokalitách jeho výskytu (vysoušení).

 

 

 


Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Bárta D, Waldhauser M, Holuša O, Hanel L & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.