Sympetrum danae - vážka tmavá

12. 3. 2017 vytvořil Adam Bednařík

Sympetrum danae (Sulzer, 1776) – vážka tmavá 

Čeleď: Libellulidae – vážkovití 

Status: běžný druh

 

Popis: Jedná se o naši nejmenší anisopterní vážku dosahující délky těla kolem 30 mm. Celé tělo samců je tmavě hnědé až černé, na hrudi a zadečku se světlými žlutými skvrnami, které mohou být ovšem různě znatelné. Samice a juvenilní jedinci jsou okrově žlutí. Na bocích hrudi je výrazná černá kresba. Podobně jako u samců můžeme na hrudi nalézt typicky tři malé světlé body ohraničené černou kresbou a nacházející se mezi dvěma celistvými světlými pruhy. Zadeček samic je shora okrově žlutý, zespodu však černý. Kladélková chlopeň samic je nápadná a kolmo odstává od zadečku. Na přední straně hrudi samic je rozpoznatelná hnědá skvrna trojúhelníkovitého tvaru. Nohy obou pohlaví jsou celé černé. Křídla jsou čirá s černou plamkou, pouze u čerstvě vylíhlých jedinců je plamka bílá.

 

Možná záměna: Samci jsou pro svůj výrazný tmavý vzhled u nás stěží zaměnitelní s jiným druhem tohoto rodu. Samice S. danae se mohou více podobat ostatním samicím rodu Sympetrum. V tomto případě je dobrým rozlišovacím znakem tmavý pruh po celé délce spodní strany zadečku a typická trojúhelníkovitá skvrna na přední straně hrudi. Pomoci může také černé zbarvení nohou a kresba na boku hrudi.

 

Rozšíření: Jedná se o druh s cirkumboreálním rozšířením vyskytující se v severní části Evropy, Asie i Severní Ameriky. Chybí proto v jižní Evropě a na Balkáně.

 

V ČR je druh rozšířen roztroušeně po celém území, zejména ve středních polohách do 800 m n. m.

 

Biologie a ekologie: Preferuje kyselejší menší stojaté vody, jako jsou rašeliniště či slatiniště. Nejpočetnější populace tak nalezneme na rašeliništích v nižších horských polohách. Početně se vyskytuje také v mělkých rybnících a příkopech zarostlých porosty sítin a ostřic. S dospělci se setkáme nejčastěji od června do konce srpna. Páření probíhá na nízké příbřežní vegetaci a ke kladení vajíček dochází nejčastěji v tandemu za letu na vodní hladinu. Druh zimuje ve formě vajíčka a vývoj larev na jaře probíhá 2 až 6 měsíců.

 

 

 


Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Bárta D, Waldhauser M, Holuša O, Hanel L & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.