Swamp - Národní přírodní památka

26. 11. 2011 vytvořil Václav Dvořák

Kraj Karla Hynka Máchy, Dokesko, ukrývá nepřeberné množství přírodních krás. Není divu, že českému obrozenci okolí hradu Bezděz tak učarovalo. Dokesko je s člověkem spojeno od ne paměti a velkého rozvoje se dočkalo již za Karla IV., který u Starých Splavů nechal v rašelinné pánvi vybudovat Máchovo jezero, v té době známé jako Velký rybník. Paradoxně člověkem vybudovaná plocha podmínila vznik, tvorbu a trvalou existenci humolitu a zrašelinělých písčin.

 

NPP Swamp

Kraj: Liberecký Okres: Česká Lípa

Rozloha: 1,5 ha

Vyhlášeno: 1972

 

Většina tohoto hektarového území je tvořena na živiny chudou (oligotrofní) vodní plochou vegetačně spadající do sv. Sparganietum minimi, rašeliništi, šlenky, na které navazují vlhké bory. V litorálu mezi rybníkem a Swampem převládají rákosiny, ve kterých můžete vidět vzácný, kriticky ohrožený hlízovec Loeselův (Liparis loeselii), pryskyřník velký (Ranunculus lingua) či ostřici plstnatoplodou (Carex lasiocarpa). V okrajích se setkáte s rašelinnými brusnicovými bory s příměsí břízy pýřité (Betula pubescens) v podrostu s vlochyní bažinnou (Vaccinium uliginosum). Unikátní je ovšem vegetace rašelinných bult, které jsou doslova obrostlé rosnatkou okrouhlolistou (Drosera rotundifolia) a klikvou bahenní (Oxycoccus palustris). Rostou zde i naši dva zástupci rodu hrotnosemenka. Oba druhy jsou velmi vzácné, byť hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba) se vyskytuje i v západních a jižních Čechách, zatímco hrotnosemenka hnědá (Rhynchospora fusca) má na Swampu poslední lokalitu na našem území. V hlubších místech vodní plochy můžete vidět také velmi vzácnou vodní masožravku bublinatku menší (Utricularia minor). Diverzita vyšších rostlin je jako na každém rašeliništi poměrně nízká, ovšem podíváme-li se pod mikroskop na diverzitu řas a zejména rosivek budeme překvapeni, že počet druhů se šplhá do několika stovek. Dokonce se zde vyskytuje několik celoevropsky vzácných řas.

 

Fauna rašelinišť je zajímavá stejně jako flóra. Vyskytuje se zde několik vzácných druhů vážek - vážka běloústá (Leucorrhinia albifrons), vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) či vážka černořitná (Orthetrum cancellatum). Zajímavé rašeliništní druhy motýlů reprezentují klíněnka (Phyllonorycter anderidae), trávníček (Elachista alpinella) nebo pernatuška rosnatková (Buckleria paludum). Vyskytují se zde i boreální druhy brouků jako je vzácný drabčík (Acylophorus wagenschieberi), který má na Swampu izolovanou lokalitu a na našem území se vyskytuje ještě v jižních Čechách. Dále kriticky ohrožený potápník (= vlážník) Bidessus grossepunctatus, který má v ČR recentně pouze 8 lokalit. Ze vzácných křísů můžeme na Swampu vidět Paralimnus phragmitis, z ploštic Pachybrachius luridus. Na rašelinné biotopy je vázán výskyt slíďáka Pardosa sphagnicola a na borovicích se vyskytuje snovačka nezdobená (Dipoena inornata). Milovníci ptactva zde mohou pozorovat jeřába popelavého (Grus grus), který na lokalitu pravidelně zalétává.

 

Ohrožení lokality je dáno zvýšenou rekreační aktivitou u Máchova jezera a rovněž nestabilní hrázkou mezi rybníkem a lokalitou, která byla v roce 2007 uměle zpevňována. Jednou za 2-3 roky se rovněž kosí okolní vegetace.

Swamp (=bažina) patří k unikátním lokalitám České republiky. Jak po stránce geologické, hydrologické, ale též díky jedinečné biotě, která nám ukazuje kousek severského boreálu, který člověka provází třeba ve Skandinávii.