Stratiomys chamaeleon - bráněnka měnlivá

9. 10. 2022 vytvořil Ondřej Machač

Stratiomys chamaeleon (Linnaeus, 1758) – bráněnka měnlivá

Čeleď: Stratiomydae – bráněnkovití

Status: EN

 

Popis: Velká moucha o délce těla 12-16 mm. Tělo je výrazně zploštělé, hlava, štít i zadeček nápadně široké. Hlava i oči jsou černé, na temeni je žlutá, tykadla tmavá, nápadně prodloužená. Samci mají oči sblížené. Štít je černý, štítek žlutý se dvěma ostny. Zadeček je černý se žlutými skvrnami po stranách. Nohy jsou žlutočené. Křídla hnědě zakouřená. Larvy jsou šedohnědé, vřetenovité, zploštělé s prodlouženými zadečkovými články, přizpůsobené k dýchání.

 

Možná záměna: V ČR díky typickému zbarvení a velikosti nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Palearktický druh, mírný pás Evropy, Střední Asie a Sibiř.

 

V ČR nehojný až vzácný druh, roztroušeně však po celém území, zejména v nížinách. V minulosti však daleko hojnější.

 

Biologie a ekologie: Bráněnka měnlivá se vyskytuje na různých mokřadních biotopech, nějčastěji na vlhkých loukách, v okolí rybníků, na mokřadech. Dospělci s oblibou na květech rostlin, zejména miříkovitých (Apiaceae). Létají neobratně a většinou jen na krátkou vzdálenost. Vajíčka klade na vodní a pobřežní rostliny, larvy jsou všežravé a živí se organickými zbytky v bahně a detritu menších stojatých vod, zejména tůní a na zaplavovaných loukách. Vývoj larev trvá až tři roky. Kuklí se v břehu mezi vegetací. Larvy jsou schopné vydržet několik měsíců ve vlhkém bahně či mechu, při vyschnutí tůní. Dospělci se líhnou začátkem léta a aktivní jsou zejména od června do konce srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Tento druh je vázán na zachovalé mokřadní biotopy, zejména mokřadní a zaplavované louky a litorály extenzivně obhospodařovaných rybníků. Díky odvodňování krajiny v minulosti došlo k výraznému úbytku vhodných lokalit a tento nápadný druh se stal ohroženým. V Červeném seznamu bezobratlých je tento druh zařazen jako ohrožený (EN).

 

 

Literatura:

 

Javorek V. (1967): Kapesní atlas dvoukřídlého hmyzu. SPN Praha.


Rozkošný R. (1982–1983): A biosystematic study of the European Stratiomyidae (Diptera). Vol. 1 (1982) a 2. (1983). – W. Junk Publishers, Hague-Boston-London: 408 + 436 pp.

 

Trojan P. (1963): Klucze do oznaczania owadów Polski: część 28. Muchówki - Diptera; zeszyt 22. Muchówki – Diptera: Stratiomyidae. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa