Stenopterus flavicornis - tesařík

8. 1. 2010 vytvořil Filip Trnka

Stenopterus flavicornis Küster, 1846 - tesařík

Syn.: Stenopterus procerus Costa, 1856

Čeleď: Cerambycidae - tesaříkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost 10-15 mm, zbarvení těla černé. Krovky červeno-žluto-hnědé. Tykadla a nohy červeno-žluté. Štít a krovky z části poměrně dlouze chloupkovány.

 

Možná záměna: V ČR se můžeme setkat ještě s tesaříkem Stenopterus rufus, který je nápadně podobný tesaříkovi Stenopterus flavicornis, ovšem s několika rozdíly. Stenopterus rufus má na rozdíl od výše zmíněného druhu částečně černá tykadla a končetiny.

 

Rozšíření: Mediteránní druh rozšířený ve střední a jižní Evropě, Malé Asii a Sýrii.

 

V ČR dosahuje nejsevernější hranice rozšíření, vyskytuje se pouze na jihovýchodní Moravě, ovšem jedná se o hojný druh. Z častých lokalit lze uvést Pavlovské vrchy, Hodonín, Bílovice u Brna, Mutěnice, Kobylí a další.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od června do srpna s maximem od druhé poloviny června. Obývá lokality s dubovými porosty, jedná se především o lesostepi, staré solitérní stromy nebo osluněné okraje lesů. Živná rostlina není  přesně známa, vývoj nejspíše v odumřelém dřevě listnatých stromů. Dospělce lze nejčastěji spatřit na květěch rostlin zejména na řebříčku (Achillea spp.), ale i jiných rostlin z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae) či miříkovitých (Apiaceae).

 

stenopterus_flavicornis1 stenopterus_flavicornis2 stenopterus_flavicornis3