Stemonyphantes lineatus - plachetnatka skvrnitá

27. 11. 2022 vytvořil Ondřej Machač

Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) – plachetnatka skvrnitá

Čeleď: Linyphiidae – plachetnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla je 4–6 mm (hlavoruď 1,8–2 mm). Hlavohruď je žlutohnědá s výraznou tmavou středovou linkou a tmavým okrajem. Zadeček je oválně protáhlý, ke konci se mírně zužuje. Zbarvení zadečku je světle hnědé se světlou mozaikovitou kresbou a střední tmavou linkou.  Boky zadečku s tmavou linkou na každé straně. Nohy jsou hnědožluté s nevýrazným tmavším kroužkováním. Anglické jméno pro toho pavouka je „Horse-head spider“, díky tvaru samčího makadla, které tvarem připomíná koňskou hlavu.

 

Možná záměna: Záměna možná s plachetnatkou smrčkovou (Stemonyphantes conspersus), která má širší tmavou linku na hlavohrudi a celkově tmavší zbarvení. Jedná se však o velmi vzácný horský druh, který je u nás znám pouze z Šumavy a Krkonoš.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy, Střední Asie a v Číně.

 

V ČR poměrně hojný druh, zvláště v nižších polohách a v teplejších oblastech. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Plachetnatka skvrnitá obývá zejména suché trávníky, stráně, náspy, stepi, lesostepi, okraje světlých lesů, ale také v lomech nebo na haldách. Žije mezi nízkou bylinnou vegetací a ve stařině, kde si vytváří řídké plachetkovité sítě, ale občas také pod kameny nebo kusy ležícího dřeva. Aktivní je převážně v noci. S dospělci se setkáme celoročně, ale nejvíce na podzim (září–říjen).

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.